Engasjert - Løsningsorientert - Inkluderende

Engasjert - Løsningsorientert - Inkluderende

Engasjert - Løsningsorientert - Inkluderende

HOD Gruppen er

Tekniske Konsulenttjenester AS

Objekt og Infrastruktursikring AS

HOD AS

HOD gruppen er

Kontakt oss på vår døgnbetjente servicetelefon 90797455

Vi betjener Oslo og Viken

Målsetning

Gjennom effektivitet, korte beslutningslinjer, ansatte, partnere, maskiner, verktøy og teknikk ønsker vi å være en foretrukket problemløser, og samarbeidspartner.

Verdier

Ved å inkludere våre verdier “engasjert, løsningsorientert ,inkluderende” i våre aktiviteter, håper vi gjennom holdninger, kundefokus og medarbeidere å leve opp til verdiene våre.

Vår samlede styrke ligger i å utføre krevende, og tverrfaglige oppdrag . Uten for mye belastning og uforutsigbarhet for oppdragsgiver, interessenter, og tredjepart.

Som kunde hos oss, skal du kun ha ett kontaktpunkt å forholde deg til. Vi skal sørge for balanserte, og smarte løsninger som gjør hverdagen enklere og sikrere for deg.

Teknikk og Håndverk

Sikkerhet og Kommunikasjon

Rådgivning

Tekniske Konsulenttjenester AS

Tekniske Konsulenttjenester AS

Virksomheten samler, og tilbyr de tjenester innenfor teknikk og håndverk, som erfaringsmessig etterspørres av aktører, innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, eiendom, og anlegg.

Tjenester vi leverer

 • Ventilasjon, avfuktingsanlegg, avtrekksystemer og vifteløsninger
 • Blikkenslagerarbeider
 • Betong, støpe og pussarbeider
 • Trefelling, seksjonsfelling, klatrejobber, kvisthugging og stubbefres
 • Spyling og rensing av tak, takrenner, nedløpssystemer, vann og avløpsrør
 • Arbeider på tak og fasader som krever bruk av tauteknikk eller avansert tilkomstteknikk
 • Kjerneborring, betongsaging
 • Beredskapstjenester for pumping og fjerning av vann, og væsker
 • Driftstjenester som ettersyn av tekniske anlegg, rapportering mm
 • Dykkertjenester - Inspeksjonstjenester med undervannsdrone (ROV)

Objekt og Infrastruktursikring AS

Objekt og Infrastruktursikring AS

Virksomheten leverer tjenester og produkter som er med på å skape en tryggere, og sikrere hverdag for mennesker, eiendom, bygg og anlegg

Tjenester vi leverer

 • Porttelefon og dørtelefonsystemer.
 • Kommunikasjon og lyddeteksjonssystemer for utsatte grupper,
 • Systemer for adgang og tilgangskontroll
 • Alarmsystemer for deteksjon av innbrudd, brann og andre uønskede hendelser
 • Kamerasystemer med mulighet for fjernovervåkning og smarttelefon tilkobling
 • Varslingssystemer for overfall , og uønskede hendelser
 • Kontroll, kommando og fjernstyringssystemer
 • Mekaniske og elektroniske låser og nøkler
 • Automatikk og styresystemer for dører, porter, grinder og bommer
 • Egenutviklede låssystemer for vanskelige bygårdsporter
 • Produksjon, og reparasjon av porter og gitter i tre, stål og aluminium
 • Produksjon, og reparasjon av utgåtte og ukurante deler i eget verksted.
 • Trygge rom
 • Postkasser og postsystemer

Kontakt oss

907 97 455
Setraveien 32, 1914 YTRE ENEBAKK
Orgnr 925 321 370